(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

Resultaten

Syndicaal aan de slag met reïntegratie langdurig zieken
Wil jij als délégué syndicaal aan de slag rond re-integratie van langdurig zieken? Wil jij vermijden dat jouw collega’s een ontslag medische overmacht krijgen? Wil jij een veilig beleid rond werkhervatting en ziekte uitwerken?
DIVERSITEITsconsulenten
De DIVERSITEITsconsulenten sensibiliseren rond een evenredige arbeidsparticipatie van kansengroepen. De consulenten bieden ondersteuning en begeleiding aan secretarissen en militanten bij het creëren van een draagvlak, het wegwerken van weerstanden en het ontwikkelen van syndicale actieplannen.
Dienst ondernemingen
De dienst ondernemingen biedt inhoudelijke ondersteuning aan beroepssecretarissen, militanten en vertegenwoordigers van het ABVV over o.a. economische en financiële informatie, DIVERSITEIT, arbeidsmarktbeleid, milieu, mobiliteit en externe werkgelegenheid.
DIVERSITEIT en personeelsbeleid
Loopt het personeelsbeleid op jouw bedrijf moeilijk? Wil je er als délégué aan werken? Het ABVV helpt je hierbij! Samen met jou analyseren we het (afwezige) personeelsbeleid en stellen we verbeteringen voor. Zo werken we samen aan een evenwichtig en divers personeelsbeleid op maat van jouw bedrijf!
Ondersteuning voor je syndicaal werk
Je vertegenwoordigt de werknemers in Ondernemingsraad of Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Dan kan je beroep doen op ondersteuning van je centrale en van de dienst ondernemingen van het ABVV-regio Antwerpen.