(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

Resultaten

Sociaal Economische barometer 2017
Naast de zuiver economische parameters neemt het ABVV indicatoren op die informatie verschaffen over de levenskwaliteit van de mensen. We treffen o.a. indicatoren aan over gezondheid, onderwijs, de verzoening van privé en beroepsleven alsook de gelijkheid vrouwen-mannen.
VIB nr. 79 -2013
‘Vakbond in Beweging‘ is het 3-maandelijkse magazine van ABVV-regio Antwerpen. Het blad wordt volledig bijeengeschreven door vrijwilligers.
Een geschil over je uitkering
Het SOCIALE ZEKERHEIDsrecht gaat over je recht op een uitkering wanneer je niet kan werken door werkloosheid, ziekte of ouderdom ... Indien je het niet eens bent met een beslissing van een instantie die over dit recht moet oordelen, kan je beroep aantekenen. Het ABVV helpt je hier mee.